شکار واژه ها- نیازمحور و هدفمند یاد بگیریم

یادگیری نیازمحور، هدفمند و بدون اتلاف زمان

در دوره‌ای قرار داریم که انبوه اطلاعات اطراف ما را فرا گرفته است. همه روزه، چندین ساعت در حال دریافت حجم عظیمی از اطلاعات از رسانه‌های اجتماعی، وبسایت‌ها، کتاب‌ها، تلویزیون و ... هستیم، ولی واقعا...
واقعا چند درصد این اطلاعات در جهت هدف ماست؟
چند درصد این اطلاعات در جهت نیاز ماست؟
چقدر از این اطلاعات ارزش زمانی که صرفشان شده است را دارند؟
این اطلاعات پراکنده تا چه اندازه ای به رشد ما کمک کرده اند؟
نقش این حجم از اطلاعات در تمرکز ما چه بوده است؟

اگر پاسخ شما به سئوالات بالا «متوسط»، «کم» یا «هیچ» بوده است، تکنیک شکار واژه ها وسیله‌ای است که می‌توانید به کمک آن در کم‌ترین زمان، بیشترین یادگیری هدفمند را داشته باشید.

شروع کنید